Frank Gehry üzerine notlar…

Mimaride “dekonstrüksiyon” olarak da bilinen dekonstrüktivizm, “post-modern” mimarinin 1980’lerin sonlarına doğru görülmeye başlanan bir oluşumudur. Bu üslüp, fragmanlara yönelme, yapıların yüzey ve cephelerindeki aldatıcı etkilere duyulan merak, doğrusal olmayan biçimler ile yapısallık ve dış örtü gibi mimarinin unsurlarını bozma ve yerinden oynatma vb. gibi benzeri fikirlerle karakterize edilir.

brainhealth1

Yapıların birçok dekonstrüktif stile uygun şekili sergileyen tamamlanmış görsellikleri, kamçılanmıs bir tahmin edilemezlik durumu ve kontrollü bir karmaşa ile farklılaşır.

Jack Derrida’nın edebiyat alanındaki dekonstrüksiyon kavramı ile Konstrüktivizm’in kaba bir birleşimi olan Dekonstrüktivizm yeni bir biçimsel yaratıcılık ile mimarlığın kuramsal temelini çeşitlendirme girişimi arasında ortak zemini tanımlar. Bu her iki eğilimde Modernist geleneklerin yetersizlikleri ve sonunda çöküşüne bir karşılık olarak ortaya çıkmıştır. Derrida’nın “post-strüktüalist” edebiyat anlayışı Frank Gehry ve onun çevresindeki diğer mimarların temel üslup anlayışlarını belirlemiştir.

GehryFMITVillage5

Franky Gehry yapılarında bugün yaşamakta olan çoğu mimardan çok daha fazla karşıtlıkların diyalektiğine yer vermiş bir tasarımcıdır. Gehry, mimari dizaynları için planlarını mimari dogmalar haricinde, başta filozofi ve dilbilimiteorileri üzerinde kuruşuyla, mimari tasarım süreci için giderek karmaşıklaşan formüller geliştirmiştir. Yapıların mimari dizaynlarını dilbilimsel teoriler kullanarak oluşturma dekonstrüktivistlerin üsluplarının oluşmasında baş etken olmuştur.

fg-2

Jack Derrida’nın edebiyat alanındaki dekonstrüksiyon kavramı ile Konstrüktivizm’in kaba bir birleşimi olan Dekonstrüktivizm yeni bir biçimsel yaratıcılık ile mimarlığın kuramsal temelini çeşitlendirme girişimi arasında ortak zemini tanımlar. Bu her iki eğilimde Modernist geleneklerin yetersizlikleri ve sonunda çöküşüne bir karşılık olarak ortaya çıkmıştır. Derrida’nın “post-strüktüalist” edebiyat anlayışı Gehry ve onun çevresindeki diğer mimarların temel üslup anlayışlarını belirlemiştir.

gehry500big_fbny-thumb

Frank Gehry mimarisinin tasarım projelerine ünik yaklaşımı, yalnızca yapıların doğal kontekst ve içeriklerini düşünmek dışında, her alanın kendi fiziksel katmanlarının ve arkeolojilerinin göz önünde bulundurulmasından kaynaklanmaktadır. Belli bir mimari biçimlenmenin peşinde koşturmaktansa, Gehry mimarisi özel problemler üzerinde uzmanlaşmıştır: yerleşimi zor projeler, programsal veya bütçesel kısıtlamalar, çevrenin stratejik önemi gibi. Firma, dünyanın birçok yerinde ödül almış mesken, şehir planlaması gibi ve yenilikçi eğitim, kültür ve ticari projelere imza atmıştır.

No Responses